Miljöpolicy

Miljöpolicy:

Här kan du ladda ner vår miljöpolicy


Vänligen se vad som gäller för båtägande medlemmar inför sjösättning 2020:

Miljökrav inför sjösättning - Läs vad som gäller för LBS båtägande medlemmar vid Lignas hamn

Checklista vid sanering -  ska fyllas i vid planerad åtgärd och lämnas till miljöombudet.

Intyg om ren båtbotten - ska fyllas i av samtliga båtägare inför sjösättning – oavsett om båten uppfyller
miljökraven eller ej - senast den 30/4.

Vänligen kontakta miljöombudet vid ev frågor: miljo@lignabatsallskap.seLäs mer om båtmiljö: 

Miljöförvaltningen, Stockholms stad  


Miljöförvaltningens rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov

https://tillstand.stockholm/globalassets/tillstand-och-regler/tillstand-regler-och-tillsyn/fritid-och-underhallning/batklubbar/miljoforvaltningens-radgivande-referensvarden-xrf-batskrov.pdf


Båtlivets kemikalier – miljö- och hälsoeffekter

https://tillstand.stockholm/globalassets/tillstand-och-regler/tillstand-regler-och-tillsyn/fritid-och-underhallning/batklubbar/information-miljo-och-halsoeffekter-191025.pdf 


Havs- och vattenmyndigheten


Ren båtbotten

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljopaverkan/fritidsbatar/ren-batbotten.html 

Regler för båtbottenmålning

https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/sjofart/tran-044-broschyr-batbottenfarg-a5-webb.pdf 


Svenska båtunionen


https://batmiljo.se/