Kontakt

Ordförande

Ray Johansson       076-645 47 49


Registrator

Uve Kristel                073-912 24 36


Hamnkapten

Mikael Ekström         070-722 00 95


Västerö Stugvärd

Agneta Dahlgren       073-600 47 09Ligna Båtsällskap

Tantogatan 85

118 42 Stockholm


registrator@lignabatsallskap.se