Sjösättning

OBS! VIKTIG INFO ANG SJÖSÄTTNING 2020!

Sjösättningsplanen är kraftigt ändrad p g a rådande omständigheter med Covid-19.

Vänligen bortse från tidigare sjösättningsplan och var i stället uppmärksam på utskick via mail, Coboats och information på varvet.


Vänligen kontakta VTS varvschefer vid ev frågor rörande datum för sjösättning.

Varvschef LBS Mikael Hjertzell mob 070-140 5091 hjertzell@gmail.com

Varvschef ÅMK Jan Riekkola mob 073-069 2066 riekkolajan@gmail.com


Vänligen kontakta LBS hamnkapten eller registrator vid ev frågor rörande bryggplats.


Sjösättning
Årets sjösättningar äger rum helgen den 2-3 maj 2020 förutom för de som ligger på rödmarkerat område som måste sjösätta den 25 april 2020.
Önskemål om sjösättningsdag skall antecknas på listor som anslås på mellandäck i samband med VTS
vårmöte då sjösättningsdagarna meddelas.

Önskelistorna dras in ca 5 dagar före respektive sjösättningsdag. Önskemål om sjösättningsdag tillgodoses i möjligaste mån.


Obs! Det är båtägarens ansvar att finnas tillgänglig – personligen eller med ersättare - samtliga dagar, tills fördelning av
sjösättning är klar.


Sjösättningsdagen börjar kl. 08.00 med samling på varvet och upprop. Du och din båt ska då vara
redo för sjösättning, vilket betyder att din båt ska vara avtäckt, startklar och försedd med tamp i för
och akter.


Varje båtägare hamnar i ett lag beroende på vilket typ av båt denne äger. Det laget ska sedan hjälpas
åt att sjösätta varandras båtar. När din båt blivit sjösatt lägger du till vid din bryggplats och skyndar sedan tillbaka till ditt lag för att hjälpa till med resterande sjösättningar. Först när alla båtar är
sjösatta kan du börja fixa och trixa med din egen båt.


Vår korv- och kaffevagn finns på plats under hela dagen. Här kan du köpa korv och fika till ruskigt låga priser.


Vid en sjösättning brukar det handla om 10-15 båtar per lag, vilket i sin tur betyder att sjösättningarna vanligtvis är avslutade vid 14-tiden. Dagen avslutas med ett upprop och information.


Du har väl läst VTS Föreskrifter för sjösättningarna?


Se följande vad som gäller för båtägande medlemmar inför sjösättning 2020:


LBS miljökrav för sjösättning med hamnplats i Lignas hamn 2020
LBS intyg om ren båtbotten
LBS checklista inför sanering av båtbottnar