Ungdomsverksamhet


Ungdomsverksamhet

Aktiviteter inom ungdomsverksamhet utgår 2020 p g a rådande pandemi


Vi har en ungdomsverksamhet där vi hälsar alla medlemmars barn välkomna på aktiviteter med bla. Enklare navigation och segla med våra ungdomsledare i våra segeljollar


ÅMK och Ligna Seglarskola
Vi vill ge barnen i våra klubbar möjligheten att lära sig segling från grunden. Därför kommer vi att starta upp vår nya ungdomsverksamhet under våren och sommaren 2019.

Tanken är att vi både genom teori och praktik ska lära barnen att på ett lekfullt sätt lära sig att segla.


Vi kommer att börja med 2-3 teori tillfällen under våren där vi kommer att gå igenom allt från hur man läser sjökort, knyter knopar och seglar i olika vindar.

Det kommer även att läggas stor vikt på sjövett och säkerhet på sjön.

I maj kommer vi att starta den praktiska delan av seglarskolan med klubbens egen lilla segelbåt, Kulingen. Kulingen har plats för fyra barn och en vuxen samtidigt. Det ger oss möjligheten att barnen kan träna tillsammans, var och en med en uppgift
medan vi seglar.

Vi kommer även att ha två optimist jollar att tillgå för äldre barn
som kan segla själva, givetvis med följebåt.


Beroende på antal deltagande och åldrar på barnen kommer vi att anpassa kursensinnehåll och praktiska upplägg. Men vi vill gärna att barnen deltar i både den teoretiska och praktiska delen.
Det krävs inga förkunskaper, vi ser det som en nybörjarkurs! Men för att delta måste barnet vara simkunnig, dvs i nivå med simborgarmärke.


Seglarskola Åmbk
Frågor att diskutera

Säkerhet, medföljande motorbåt?
Ålder - beroende på intresse. Lägsta ålder förslagsvis 8 år eller
blivande 8-åringar
Rusta upp segelbåt tillsammans
Teori - En kväll i veckan under våren
- Läsa sjökort
- Sjövett, säkerhet
- Knopkunskap
- Segling i olika vindar - medvind, motvind, vindöga mm
- Vem gör vad/rollfördelning vid segling
Praktik
- Start med teorigenomgång
- Segling till exempelvis Fågelön eller runt Årstaholmar
- Lunch
- Segling hem igen
- Kort genomgång om dagens segling
Moment att öva
- Hissa/sänka segel
- Reva segel
- Kryssa
- Man över bord övning med fender
- Lägga till på ett säkert sätt, vem gör vad?
- Kasta loss - vem gör vad


Datum seglarskola 2019:
1/5 18.30 - 20.00 Teori - båtens olika delar, läsa sjökort och knyta knopar.
16/5 18.30 - 20.00 Teori - Segling i olika vindar, vem gör vad vid segling, sjökort och
knyta knopar.
19/5 9.00 - 12.30 Segling - Efter en kort teoretisk genomgång ger vi oss ut på sjön
med Kulingen.
25/5 9.00 - 12.30 Segling - Efter en kort teoretisk genomgång ger vi oss ut på sjön
med Kulingen.
28/5 17.30 Segling
4/6 17.30 Segling
13/6 17.30 Segling