Varvet

Varvet


Ligna Båtsällskaps varv heter Tanto Sjögård och ligger på Tantogatan 85. Varvet nyttjas ihop med Årsta Motorbåtklubb. Sjösättningar och upptagningar sker med hjälp av vagnar och kranlyft.


Tung material hanteras på varvet, det är därför viktigt att de regler som finns efterlevs, så att upptagningar och sjösättningar går så säkert och smidigt som möjligt. Det åligger alla båtägare som utnyttjar varvet att noggrant ta del av varvets ordningsregler som finns under dokument på medlemssidorna.


Grindar och dörrar till alla lokaler på varvet ska hållas låsta för att förhindra tillträde för obehöriga. Var misstänksam och avvisa alltid obehöriga från varvsområdet.