Om klubben

Om klubben


Ligna Båtsällskap bildades 1941 och ligger emellan Liljeholmsbron och Årstabron vid Tantolunden på Södermalm i Stockholm.


Vår hamn består av en fast brygga och pontonbryggor där tilläggning sker vid y-bommar. En servicebrygga med motorlyft finns även att tillgå.