Kräftskiva

Kräftskivabrukar sammanfalla med båtklubbarnas dag i mälaren i slutet av augusti.